Фирма ТОКХАЙМ РОЕ България ООД е специализирала дейността си в предоставянето на сервизни услуги на бензиностанции. Нашата дейност включва изграждане, инсталация, калибриране, поддръжка на бензиностанции, автомивки и др. Дейността на фирма РОЕ България ООД датира от 1993 г. 

 

Основната причина за нашия успех е в качественото управление.  Тъй като много от дейностите, които извършваме са позиционирани в опасни зони, сигурността и качеството са не само препоставка в ежедневната ни работа, но и ключът за непрекъснат растеж и подобрение. 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0827

 

 

Токхайм РОЕ България е официален представител и дистрибутор а световните лидери,предлагащи оборудване за бензиностанции, автосервизи, автомивки и дизел генератори.

 

                                             

 

                                             Ние предлагаме:

                                             Бензиноколонки

                       Електропроводими тръби за бензиностанции

    Фискална система за отчитане продажбата на течни горива

                                           Нивомерни системи

                                                  Автомивки

 

       

 

 

  Фирма Токхайм Рое България има изградена сервизна мрежа в цялата страна.

                     Предлагаме гаранционен и извънгаранционен сервиз.